Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

Środki pracy - To narzędzia, czyli wszystko to co pośredniczy między człowiekiem a przedmiotem pracy podczas wykonywania pracy oraz materialne warunki wytwarzania czyli wszystko to, co nie uczestnictwo bezpośrednio w produkcji, ale jest...

Środki produkcji - To przedmiot pracy (wszystko to na co skierowane są czynności człowieka podczas pracy) oraz środki pracy czyli narzędzia i materialne warunki wytwarzania, to również kapitał czyli wartość, która...

Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA) powstało w Krakowie 21 grudnia 1992 roku. Dokument ten podpisali przedstawiciele Czech, Słowacji, Polski i Węgier. W roli obserwatorów wystąpili Turcy i Słowenii. Porozumienie...

Łańcuch dostaw - To: 1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, zakupami, produkcją, fizyczną dystrybucją i usługami posprzedażowymi, jak również dostawami...

Łańcuch logistyczny - Jest to technologiczne połączenie procesów przewozowych (przewozowych z magazynowymi) oraz organizacyjne skoordynowanie wszystkich ogniw zewnętrznych i wewnętrznych obrotu towarowego.

12 zasad wydajności Emersona - To: 1. Cel jasno określony – człowiek lepiej pracuje, jeżeli prostym językiem jest mu przekazany cel 2. Zdrowy rozsądek – jeżeli cel wydaje nam się nieosiągalny to trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem 3....

14 zasad zarządzania Fayola - Fayol określił także 14 zasad zarządzania: 1. podział pracy, 2. autorytet, 3. dyscyplina, 4. jedność rozkazodawstwa, 5. jedność kierownictwa, 6. podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu, 7. wynagrodzenie, 8. centralizacja, 9. ład, 10. hierarchizacja, 11. sprawiedliwość, 12. stabilność personelu, 13. inicjatywa, 14. esprit de...

14 zasad zarządzania wg Fayola - 14 ZASAD ZARZĄDZANIA wg K. Fayola: 1. PODZIAŁ PRACY: - im bardziej ludzie specjalizują się, tym sprawniej mogą wykorzystać swoją pracę 2. AUTORYTET: - kierownicy muszą wydawać polecenia, aby prace były wykonywane - autorytet...

2.3 Keynesowska teoria bezrobocia - Keynes uważał, że bezrobocie nie ma charakteru dobrowolnego, ale przymusowy, a elastyczność płac jest ograniczona. O wielkości zatrudnienia decydują z jednej strony skłonność do konsumpcji i stopa nowych inwestycji, przy...

4C - To: Consumer Value - wartość konsumencka Cost - koszt dla klienta Convenience - wygoda nabycia Communication - komunikacja, dialog Koncepcja 4C sformułowana jest z punktu widzenia konsumenta.

strona 2 z 202
<<<  - 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa