Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) - Uchwalony jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Stannowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek...

Budżet państwa - Może być definiowany jako: AKT PRAWNY budżet jest określony na dany rok w ustawie budżetowej. Ustawa budżetowa określa dochody i wydatki państwa na okres roku kalendarzowego. Dochody i wydatki ustalone są na...

Budżet państwa - To podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa w ramach systemów finansowych publicznych. Przyjmuje on postać ustawy budżetowej, która upoważnia władzę wykonawczą do pobierania w określonej formie i czasie...

Budżet państwa - funkcje - To: 1. redystrybucyjna albo rozdzielcza, 2. stabilizacyjna, zwaną wyrównawczą lub kompensacyjną, 3. alokacyjna, 4. fiskalna albo skarbowa, 5. ustrojowa, 6. demokratyczna, 7. kontrolna lub ewidencyjno-kontrolna, 8. bodźcowa, 9. planowania, 10. prawna, 11. kredytowa, 12. administracyjna, 13. koordynacyjna.

Budżet zadaniowy - To plan finansowy gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, przygotowany w następujący sposób: zanim przewidywane wydatki zostaną ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, administracja przygotowuje w postaci zadań budżetowych szczegółowe...

Budżetowanie - Jest to wyznaczanie przyszłych (uzasadnionych) kosztów (wydatków) i/lub przychodów (wpływów) w odniesieniu do określonego zakresu działalności (podmiotu) dla ściśle ustalonego przedziału czasu. Technika budżetowania polega na tworzeniu skonsolidowanego, spójnego planu całego...

Budżetowanie kosztów działań - Rachunek kosztów działań jest coraz częściej wykorzystywany do planowania działalności firmy. W praktyce metoda ta sprowadza się do budżetowania kosztów działań (Activity-Based Budgeting, ABB). Wychodząc od zakładanego planu sprzedaży i...

Budowa strategii marketingowej - Strategia marketingowa składa się z dwóch działań: 1. Wyboru zadania w zakresie produkcji sprzedaży dóbr czy usług, czyli z określenia grup odbiorców, których przedsiębiorstwo będzie obsługiwać, chodzi tutaj o wybór segmentu...

Bulionizm - Czyli system monetarny – wiek XVI – nazwa wywodzi się od sztab złota i srebra; bulioniści prowadzili politykę defensywną, obronną, dążyli do tego, by jak najwięcej kruszców szlachetnych napływało do...

Burza mózgów - (z ang. brainstorming lub brainstorm session), zwana również twórczą dyskusją, stanowi niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania nowych pomysłów dotyczących metod rozwiązywania problemów

strona 15 z 202
<<<  -  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>RSS - Mapa