Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza towarów ABC oraz XYZ


Analiza towarów ABC oraz XYZ - Analiza ABC – zazwyczaj można wyodrębnić trzy podstawowe grupy asortymentu:
Grupę A – zapasy o dużym udziale w obrocie i najmniejszej liczbie pozycji asortymentowych (ok. 75-80%),
Grupę B – zapasy o średniej wartości wskaźników (ok. 15%),
Grupę C – zapasy o małym udziale w obrocie i dużej liczbie asortymentów (5-10%).

Klasyfikacja towarów na grupy ABC pozwala na zaprojektowanie racjonalnej struktury magazynu, zapewnienie dostępności do wszystkich towarów.

Analizę ABC można uzupełnić o analizę XYZ, która polega na sklasyfikowaniu pozycji asortymentowych wg regularności zapotrzebowania na nie i dokładności sporządzonych prognoz zapotrzebowania.
Grupa X – materiały o regularnym zapotrzebowaniu i wysokiej dokładności prognoz.
Grupa Y – średnia regularność i dokładność prognoz.
Grupa Z – niska regularność i mała dokładność.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza towarów ABC oraz XYZ:
Inne tematy w słowniku:

Rodzaje tworzyw sztucznych – opakowaniowych: (definicja nr 961)

To:

- PE – polietylen,
- PE-LD – polietylen niskociśnieniowy,
- PE-HD – polietylen wysokociśnieniowy,
- PP – polistyren,
System wymiarowy opakowań: (definicja nr 960)

To ograniczony ilościowo układ zalecanych wymiarów opakowań jednostkowych i transportowych.

- System norweski – obowiązuje w Polsce – definiuje... (...)

Koszty opakowań w stosunku do wartości towaru: (definicja nr 959)

Wg Jansena koszty opakowań w stosunku do wartości pakowanych produktów wynoszą:

- Tekstylia – 1%
- Papier i towary... (...)

Zobacz też:
Definicje z zakresu zapasów
Moduł magazynowy
Zakres usług spedycyjnych
Dominanta (moda)
Rozkład empiryczny badanej cechyRSS - Mapa