Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Łańcuch dostaw


Łańcuch dostaw - To:

1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, zakupami, produkcją, fizyczną dystrybucją i usługami posprzedażowymi, jak również dostawami realizowanymi przez zewnętrznych oferentów. Termin zarządzanie logistyczne jest często stosowany zamiennie z zarządzaniem łańcuchem dostaw.

2. Strategiczna koncepcja, która obejmuje zrozumienie i zarządzanie sekwencją czynności – od dostawcy do klienta – dodających wartość do dostarczanych produktów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Łańcuch dostaw:
Inne tematy w słowniku:

Formuła 7W: (definicja nr 88)

To:
- właściwe dobro – dokładność specyfikacji dostawy
- właściwa ilość – prawidłowość kompletacji dostawy
- właściwa jakość – bezpieczeństwo... (...)

Zapasy: (definicja nr 87)

Rzeczowe środki obrotowe służące zapewnieniu ciągłości procesów produkcji i dystrybucji. Są to środki zamrożone, angażują środki obrotowe, zajmują powierzchnie magazynową,... (...)

Skuteczne zarządzanie logistyczne: (definicja nr 86)

To:
1. Potwierdzenie prymatu potrzeb i oczekiwań klienta w działaniach logistycznych.
2. Współpraca z marketingiem jako narzędziem badania potrzeb i... (...)

Zobacz też:
Efficient Consumer Response
Przyczyny rozwoju koncepcji logistycznych
Trzy rozumienia znaczenia logistyki
Logistyka zaopatrzenia
Logistyka produkcjiRSS - Mapa