Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Badania ilościowe


Badania ilościowe - Główne zalety:

- możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie
- wszechstronność
Sukces zależy od warunków:
- populacja musi zostać zdefiniowana poprawnie
- próba musi być reprezentatywna dla populacji
- respondenci wybrani do wywiadu muszą być osiągalni, chętni do współpracy
- respondenci powinni posiadać wiedzę, opinię, postawy odnośnie problemu badanego

Źródła błędów w badaniu prowadzonym metodą wywiadu:

- obawa przed konsekwencjami uczestnictwa
- niechęć do ingerowania w prywatność
- niechęć – drażliwość tematu

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Badania ilościowe:
Inne tematy w słowniku:

Funkcje marki: (definicja nr 931)

wykorzystywana w celu odróżnienia danego produktu od produktów konkurencyjnych.

Spełniać może ona trojaką funkcję:

- Identyfikacyjną (pozwala... (...)

Opakowania: (definicja nr 930)

Opakowanie pozwala na identyfikację danego produktu, umożliwia jego rozróżnienie wśród tysięcy innych produktów. Zapobiega także zastąpieniu danego produktu towarem konkurencyjnym.... (...)

Hipermarkety: (definicja nr 929)

Wielkie jednostki detaliczne o niskich kosztach i ograniczonym zakresie usług oferowanych klientom. Zaspokajają szerszy zakres potrzeb konsumentów niż supermarkety. Do... (...)

Zobacz też:
Etapy budowy kwestionariusza
Zasady budowy kwestionariusza
Pytania otwarte
Jakościowe badania martketingowe
Główne kategorie argumentów uzasadniających istotność badań jakościowychRSS - Mapa