Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Akwizycja


Akwizycja - Uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze zastosowanie znajdujemy w obrocie towarami o wysokiej wartości jednostkowej, a w szczególności obrocie sprzętem inwestycyjnym i obrocie patentami (licencjami).

Akwizycja jest drugim pod względem zakresu zastosowania składnikiem promocji, Określa się ją jako „bezpośredni kontakt przedstawiciela lub przedstawicieli sprzedawcy z przedstawicielem lub przedstawicielami nabywcy, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży lub umowy na wykonanie określonej usługi” .

Działalność ta w różnej formie występuje na każdym szczeblu obrotu gospodarczego, poczynając od kontaktu ekspedienta z klientem, kończąc na kontakcie producenta z pierwszym ogniwem sprzedaży.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Akwizycja:

  • Promocja - Definicja promocji, komunikacja marketingowa, składniki promocji marketingowej (reklama, akwizycja, public...
Inne tematy w słowniku:

Cele TQM: (definicja nr 883)

Celem TQM jest:

- zapewnienie ciągłej poprawy jakości dziś i w przyszłości,
- pozyskanie zaufania klientów do kompetencji producenta... (...)

Teoria Johna S. Oaklanda : (definicja nr 882)

Oakland twierdzi, że do celów strategicznych TQM należy zaliczyć:

- Strategię jakości zorientowaną na klienta,
- Zrozumienie procesów zapobiegania... (...)

Marka indywidualna rodzinna i kombinowana: (definicja nr 881)

MARKA INDYWIDUALNA Polega na wyróżnieniu oddzielnymi znakami poszczególnych rodzajów produktów.

MARKA RODZINNA Polega na znakowaniu wspólną marką wszystkich... (...)

Zobacz też:
Promocja sprzedaży
Sponsoring w marketingu
AIDA - Attention Interest Desire Action
Reengineering w zarządzaniu
Znaczenie reengineeringuRSS - Mapa