Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza techniczna


Analiza techniczna - Służy do określenia prawdopodobieństwa zmiany kursów na podstawie ich zmiany z przeszłości, przy uwzględnieniu optymalnie wszystkich czynników, które miały i mają obecnie oraz mogą mieć wpływ na kształtowanie się podaży i popytu na akcje.

W analizie technicznej wykorzystuje się przede wszystkim zmiany kursów, wolumenu obrotu i wskaźniki techniczne.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza techniczna:

  • Analiza techniczna - Skład opracowania: zdefiniowanie celu analizy technicznej, podstawowe zasady, formacje i...
Inne tematy w słowniku:

Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM: (definicja nr 850)

To nastawienie kultury organizacji na zadowolenie klientów przez zastosowanie zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkolenia. TQM wiąże się z ustawicznym... (...)

Znaczenie lean management: (definicja nr 849)

Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje się zinterpretować jako wysmuklenie,
wyszczuplenie,... (...)

Kampania reklamowa banku: (definicja nr 848)

Prosty projekt kampanii reklamowej banku:

O  względy  i  pieniądze  klientów  zabiega  wiele ... (...)

Zobacz też:
Trend
Kanał
Kapitał obrotowy
Formy kapitału własnego
Należności i roszczeniaRSS - Mapa