Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu


Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA) powstało w Krakowie 21 grudnia 1992 roku. Dokument ten podpisali przedstawiciele Czech, Słowacji, Polski i Węgier. W roli obserwatorów wystąpili Turcy i Słowenii.

Porozumienie zobowiązuje do zniesienia ceł na towary przemysłowe do końca 2000 roku miedzy krajami grupy Wyszehradzkiej. Jest w nim też mowa o nie wprowadzaniu nowych ograniczeń ilościowych. Porozumienie przewiduje możliwość wprowadzenia nadzwyczajnych środków działania w celu ochrony rynku danej strony umowy.

Efekty działania CEFTY po roku jej funkcjonowania określono jako mierne. W związku z tym w 1994 r. w Budapeszcie podpisano dodatkowy protokół, który przewidywał przyspieszenie redukcji ceł na towary przemysłowe oraz rozszerzenie zakresu koncesji na towary rolne i produkty morskie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu:

  • CEFTA - Skład pracy: geneza porozumienia i zdefiniowanie co to jest CEFTA...
  • GATT - Skład pracy: geneza i funkcjonowanie GATT (General Agreement on Tariffs...
Inne tematy w słowniku:

Podział prywatyzacji: (definicja nr 797)

Ze względu na jej wielkość :
- mała prywatyzacja - polega na sprzedaży małych przedsiębiorstw np. zakładów gastronomicznych lub wyłączonych... (...)

Cele prywatyzacji: (definicja nr 796)

Podstawowe cele prywatyzacji to :
- ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce,
- poprawa efektywności gospodarowania,
-... (...)

Własnośćpaństwowa a prywatna: (definicja nr 795)

Modele teoretyczne i doświadczenia 45 lat socjalizmu w Polsce wykazały, że jest to system nieefektywny. Nie przynosi on dużego postępu... (...)

Zobacz też:
Total Quality Control
Simultaneous Engineering
Identyfikacja konkurencji przedsiębiorstwa
Kryteria klasyfikacji rynków
Podmioty rynkuRSS - Mapa