Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza strategiczna


Analiza strategiczna - Jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki, marketingu, które mają na celu zebranie, zinterpretowanie i konfrontację danych dotyczących zarówno samej organizacji jak i jej otoczenia. Wyniki analizy strategicznej mają umożliwić przewidzenie i ocenę przyszłych stanów przedsiębiorstwa i jego otoczenia z punku widzenia możliwości przetrwania i rozwoju. Innymi słowy, wynikiem analizy strategicznej ma być sformułowanie optymalnego wariantu strategii gospodarczej przedsiębiorstwa.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza strategiczna:
Inne tematy w słowniku:

Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego: (definicja nr 67)

Rodzaj operacji otwartego rynku polegających na dokonywaniu przez bank centralny kupna (ang. outright purchase) lub sprzedaży (ang. outright sale) bankom... (...)

Niemiecko-jakoński model systemu bankowego: (definicja nr 66)

Główną rolę odgrywają w nim banki komercyjne, od których uzależnione jest przedsiębiorstwo.
Świadczą szeroką gamę usług, uzależniają klientów od siebie.
Anglosaski model systemu bankowego: (definicja nr 65)

Opiera się na rynkach finansowych, przedsiębiorstwa same szukają finansów i funduszy. Banki komercyjne prowadzą rozliczenia i pozyskują krótkoterminowe fundusze. Podstawowy... (...)

Zobacz też:
Makrootoczenie
Mikrootoczenie
Misja przedsiębiorstwa
Etapy budowy modelu ekonometrycznego
Predykcja ekonometrycznaRSS - Mapa