Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Źródła środków gromadzonych przez bank w operacjach biernych


Źródła środków gromadzonych przez bank w operacjach biernych - mogą być:

- Wkłady oszczędnościowe gospodarstw domowych
- Pieniądz transakcyjny i lokaty terminowe jednostek gospodarczych gromadzone na rachunkach bankowych
- Lokaty przyjmowane od innych banków
- Kredyt refinansowy zaciągany w banku centralnym(NBP)
- Własne papiery wartościowe emitowane przez bank
- Środki pieniężne sfery budżetowej, różnych instytucji i organizacji, przechowywane na rachunkach bankowych.


Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Czym jest CEFTA: (definicja nr 709)

Początek lat 90-tych zapoczątkował szereg przemian ustrojowych w państwach Europy Środkowej takich jak Węgry, Polska, Czechosłowacja . 9 kwietnia 1990... (...)

CEFTA: (definicja nr 708)

Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu - umowa między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czech, Republiką Słowacji i Republiką Węgier wynegocjowana z inicjatywy Polski... (...)

Ogólna charakterystyka biznes planu: (definicja nr 707)

Biznes plan przedstawia niezbędne działania, problemy, które należy podjąć natychmiast, powinno się je rozwiązać w perspektywie średnio i długo czasowej.... (...)

Zobacz też:
Depozyty bieżące
Lokata
Depozyty oszczędnościowe
Obligacje
Bony kasoweRSS - Mapa