Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Anglosaski model systemu bankowego


Anglosaski model systemu bankowego - Opiera się na rynkach finansowych, przedsiębiorstwa same szukają finansów i funduszy. Banki komercyjne prowadzą rozliczenia i pozyskują krótkoterminowe fundusze. Podstawowy dopływ kapitału odbywa się przez emisję papierów wartościowych i giełdę. Bardzo istotną rolę odgrywają różne fundusze i banki specjalne.

Zalety:
- pobudzanie innowacji finansowych
- nadawanie kluczowej roli kapitałowi rynkowemu (akcje i obligacje)
- wysoka specjalizacja banków
- dbałość o klienta
Wady:
- częste wahania stóp procentowych
- duże ryzyko transakcji
- zmiany klientów i partnerów dokonujących transakcji
oparcie finansowania podmiotów na anonimowym rynku papierów wartościowych
- duża formalizacja transakcji

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Rodzaje kart płatniczych: (definicja nr 59)

Podstawowe rodzaje to:
- karta debetowa - karta płatnicza, za pomocą której dokonuje się płatności do wysokości środków na rachunku.
Weksel: (definicja nr 58)

Jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie. (...)

Kredyt hipoteczny: (definicja nr 57)

Kredyt budowlano-mieszkaniowy lub mieszkaniowy, którego celem jest sfinansowanie budowy bądź zakupu domu, mieszkania, działki lub innej nieruchomości na rynku pierwotnym... (...)

Zobacz też:
Niemiecko-jakoński model systemu bankowego
Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego
Operacje otwartego rynku typu warunkowego
Operacje pożyczkowe
Bazowe stopy procentoweRSS - Mapa