Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Badania marketingowe


Badania marketingowe - To kompleks działań obejmujący gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się konsumentów oraz innych odbiorców, a także o środkach taktyki i strategii marketingowej oraz rezultatach ich stosowania. Należą do nich głównie badania reklamy produktu, rynku i sprzedaży.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Badania marketingowe:
Inne tematy w słowniku:

Traktat z Maastricht: (definicja nr 626)

Traktat o Unii Europejskiej został uzgodniony na szycie Rady Europejskiej
w Maastricht grudniu 1991 r., a następnie podpisany przez... (...)

Europejski System Walutowy: (definicja nr 625)

Koncepcja Europejskiego Systemu Walutowego powstała na podstawie projektu niemiecko-francuskiego, został utworzony zgodnie z decyzją Rady Europejskiej podjętej w Brukseli 18... (...)

Makdonalizacja: (definicja nr 624)

Jest to globalna unifikacja potrzeb w stosunku do pewnych towarów i usług. Dotyczy to głównie przemysłów elektronicznego, samochodowego i spożywczego.... (...)

Zobacz też:
Poznanie społeczne
Oszczędność poznawcza
Schematy
Dostępność
Efekt pierwszeństwaRSS - Mapa