Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


5 sił Portera


5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji:

1. wejście na dany rynek
2. groźba pojawienia się substytucyjnego produktu
3. wzrost siły przetargowej klientów
4. wzrost siły przetargowej dostawców
5. rywalizacja obecnych konkurentów

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat 5 sił Portera:
Inne tematy w słowniku:

Etyka w biznesie: (definicja nr 597)

U podstaw etyki leżą zwyczaje moralne, które powstawały prawdopodobnie z chwilą tworzenia się społeczności ludzkich. Zwyczaje takie z czasem stawały... (...)

Funkcja produkcji Koopmansa-Leontiefa: (definicja nr 596)

Jest przykładem niesubstytucyjnej funkcji produkcji. Jej konstrukcja opiera się na dwóch założeniach:
a) nie jest możliwa substytucja czynników produkcji,
b)... (...)

Techniczne uzbrojenie pracy: (definicja nr 595)

Określa liczbę jednostek kapitału przypadających na jednostkę pracy. (...)

Zobacz też:
Strategia konkurencji Portera
Przywództwo pod względem kosztów
Strategia zróżnicowana
Strategia niszy rynkowej
Strategia niszy rynkowej zróżnicowanej koncentrycznieRSS - Mapa