Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Bariery wejści do sektora


Bariery wejści do sektora - Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia:
• ekonomia skali,
• zróżnicowanie wyrobów,
• potrzeby kapitałowe,
• dostęp do kanałów dystrybucji,
• gorsza sytuacja kosztowa niezależnie od skali  
• polityka państwa.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Bariery wejści do sektora:
Inne tematy w słowniku:

Biznes plan: (definicja nr 569)

Jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznych zawarta jest... (...)

Koncepcja biznes planu: (definicja nr 568)

Biznes plan to plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięć - tak w języku polskim można wyrazić istotę coraz bardziej... (...)

Marketingowy system informacyjny: (definicja nr 567)

Jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczonych... (...)

Zobacz też:
Czym jest marketing
Deficyt budżetowy
Rodzaje deficytu budżetowego
Sposoby finansowania deficytu budżetowego
Użyteczność krańcowaRSS - Mapa