Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Badanie rynku


Badanie rynku - To oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Badanie rynku:
Inne tematy w słowniku:

Respondent: (definicja nr 560)

To osoba uczestnicząca w badaniu (badana) udzielająca odpowiedzi na zadawane pytania. Do głównych funkcji ankietera należy rozdanie kwestionariuszy wybranym respondentom... (...)

Ankieta: (definicja nr 559)

To taki typ kwestionariusza w którym pytania są opracowane w taki sposób że ich treść nie wymaga dodatkowych komentarzy ze... (...)

Kwestionariusz: (definicja nr 558)

Wszelki, uprzednio przygotowany zbiór pytań, bez względu na charakter tych pytań (czy są one bardziej czy mniej sprecyzowane odpowiedzi). To... (...)

Zobacz też:
Marketingowy system informacyjny
Koncepcja biznes planu
Biznes plan
Opracowanie biznes planu
Funkcje biznes planuRSS - Mapa