Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ankieta


Ankieta - Jest metodą gromadzenia informacji pierwotnych, polegającą na udzieleniu pisemnych odpowiedzi przez respondentów. Ankietowany ma czas do namysłu, sam czyta pytania, odpowiada pisemnie. Instrumentem tego pomiaru jest kwestionariusz.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Ankieta:
Inne tematy w słowniku:

Próba: (definicja nr 557)

To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność i stopień pewności (reprezentatywność) na... (...)

Populacja: (definicja nr 556)

To skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać określone informacje. (...)

Główne cele badań marketingowych: (definicja nr 555)

To:

a) pomoc w zrozumieniu zjawisk (np. dlaczego maleje sprzedaż) – polega na opisaniu, analizowaniu, pomiarze, przewidywaniu popytu
b)... (...)

Zobacz też:
Test preferencji
Test różnicowania semantycznego
Badanie rynku
Marketingowy system informacyjny
Koncepcja biznes planuRSS - Mapa