Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza kosztów


Analiza kosztów - Polega przede wszystkim na analizie struktury i dynamiki kosztów oraz ustaleniu odchyleń kosztów w stosunku do przyjętych odniesień.

Analiza struktury kosztów umożliwia ocenę roli i znaczenia poszczególnych składników kosztów w kształtowaniu kosztów całkowitych. Strukturę kosztów analizuje się w następujących przekrojach:
- rodzajowym
- kosztów bezpośrednich i pośrednich
- kosztów zmiennych i stałych
- kosztów w podziale na miejsca powstawania

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza kosztów:

  • Struktura organizacyjna firmy - Praca napisana na przykładzie firmy. Skład pracy: opis firmy, obszar...
  • Biznes plan piekarni - Projekt został przygotowany na potrzeby banku. Skład planu: analiza rynku,...
  • Podstawy ekonometrii - Opracowanie omawia podstawowe informacje dotyczące ekonometrii i modeli ekonometrycznych (podział...
  • Metoda ABC - Skład pracy: ewolucja historyczna metod zarządzania, zarządzanie produkcją, elementy systemu...
Inne tematy w słowniku:

Koszt kapitałów: (definicja nr 535)

Każdy element struktury kapitałowej przedsiębiorstwa charakteryzuje się innym kosztem. Z jednej strony bowiem struktura finansowa zależy od kosztu zapłaty za... (...)

Dźwignia operacyjna: (definicja nr 534)

Mierzy efekty wykorzystania i kształtowania struktury majątkowej przedsiębiorstwa. (...)

Mechanizm dźwigni finansowej: (definicja nr 533)

Jest oparty na korzystaniu z kapitałów obcych, pod warunkiem niższego ich kosztu (oprocentowania) od generowanej stopy zysku ROI w danej... (...)

Zobacz też:
Koszty amortyzacji
Koszty wynagrodzeń
Koszty finansowe
Analiza progu rentowności
Metody wyceny wartości firmyRSS - Mapa