Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza prospektywna


Analiza prospektywna - Podstawowym narzędziem tej analizy rachunek ekonomiczny (skierowana jest do przeszłości, inaczej ex ante). Podstawowym narzędziem jest tej analizy jest rachunek ekonomiczny, traktowany jako sposób wyboru najlepszych rozwiązań ze zbioru możliwych działań w tym zakresie. Dlatego często jest utożsamiana z rachunkiem ekonomicznym.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Elementy biznesplanu: (definicja nr 511)

Biznes plan składa się z:

1. opis przedsięwzięcia - zawarte jest na 1 stronie planu. Określa rodzaj tworzonej firmy,... (...)

Macierz Portera: (definicja nr 510)

Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu:

- strategia przodownictwa kosztowego,
- strategia... (...)

Macierz Ansoffa: (definicja nr 509)

Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek:

- strategia penetracji
- strategia rozwoju produktu
- strategia rozwoju... (...)

Zobacz też:
Majątek trwały
Majątek obrotowy
Kapitał własny
Kapitał obcy
Istota analizy wskaźnikowejRSS - Mapa