Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza


Analiza - Metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz mechanizm jego funkcjonowania.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza:
Inne tematy w słowniku:

Feasibility study: (definicja nr 508)

Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji. (...)

Podstawowe cele biznes planu: (definicja nr 506)

Biznes plan ma pomóc firmie w:

1. analizie obecnie prowadzonego biznesu,
2. przygotowaniu planu rozwojowego firmy
3. ocenie własnych... (...)

Business plan: (definicja nr 505)

(inaczej: biznes plan, biznesplan). Jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać:

1. Przedsiębiorstwo (przedsięwzięcie inwestycyjne);
2. Miejsce przedsiębiorstwa... (...)

Zobacz też:
Cele analizy
Analiza retrospektywna
Analiza prospektywna
Majątek trwały
Majątek obrotowyRSS - Mapa