Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza kosztów


Analiza kosztów -
Koszt całkowity produkcji jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych.

Koszty krańcowe określone są przyrostem kosztów całkowitych w stosunku do przyrostu produkcji. Koszty krańcowe zmieniają się jedynie pod wpływem kosztów zmiennych całkowitych.

Koszty stałe obejmują te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nie zależą od wielkości wytwarzanej produkcji. Są to głównie koszty zużycia kapitału trwałego (amortyzacja), opłaty dzierżawę terenu, koszty funkcjonowania administracji, koszty ogrzewania, oświetlenia, odsetki od kredytów itp. Nawet gdy przedsiębiorstwo nie produkuje, np. z powodu strajku pracowników, musi ponosić wymienione koszty.

Koszty zmienne obejmują przede wszystkim koszty zużytych surowców, materiałów, koszty ruchu maszyn i urządzeń oraz koszty robocizny bezpośredniej.

Koszt alternatywny to koszt zaniechanych możliwości. Mierzony jest on wartością tej produkcji, której nie realizujemy lub z której rezygnujemy w tym celu, aby zwiększyć produkcję innych dóbr lub innych wartości.

Koszt marginalny towarzyszy zmianie działalności gospodarczej o jednostkę.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza kosztów:
Inne tematy w słowniku:

Rachunek ekonomiczny: (definicja nr 480)

Jest to zespół rachunków niezbędnych do wyboru optymalnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia spośród różnych wariantów, możliwych do zastosowania. Cechy rachunku ekonomicznego... (...)

Funkcje ceny: (definicja nr 479)

Według M. Friedmana ceny odgrywają trzy funkcje organizujące aktywność gospodarczą:

• Przenoszą informację.
• Dostarczają bodźca dla zastosowania tych... (...)

Zasada racjonalnego gospodarowania: (definicja nr 478)

Posiada dwa warianty:

• Pierwszy, to zasada największego efektu albo też największej wydajności. Polega ona na takim doborze metody... (...)

Zobacz też:
Franchising
Idea franchisingu
Franczyza
Rodzaje franchisingu
Business format franchisingRSS - Mapa