Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza użyteczności całkowitej i krańcowej


Analiza użyteczności całkowitej i krańcowej -
Użyteczność to suma zadowolenia, jaką daje konsumentowi posiadanie danego dobra.

Użyteczność całkowita jest sumą użyteczności konsumowanej ilości produktu lub usługi.

Użyteczność krańcowa jest stosunkiem przyrostu użyteczności całkowitej do przyrostu konsumpcji lub zapasu dobra.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza użyteczności całkowitej i krańcowej:
Inne tematy w słowniku:

Funkcje ceny: (definicja nr 479)

Według M. Friedmana ceny odgrywają trzy funkcje organizujące aktywność gospodarczą:

• Przenoszą informację.
• Dostarczają bodźca dla zastosowania tych... (...)

Zasada racjonalnego gospodarowania: (definicja nr 478)

Posiada dwa warianty:

• Pierwszy, to zasada największego efektu albo też największej wydajności. Polega ona na takim doborze metody... (...)

Dług publiczny: (definicja nr 477)

Najczęściej definiuje się jako całość finansowych zobowiązań władz publicznych (państwowych i samorządowych) z tytułu zaciągniętych pożyczek.
(...)

Zobacz też:
Analiza kosztów
Franchising
Idea franchisingu
Franczyza
Rodzaje franchisinguRSS - Mapa