Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Bankowe operacje pośredniczące


Bankowe operacje pośredniczące - Banki wykonują je na zlecenie, na rachunek i ryzyko klientów. Należą do nich przede wszystkim rozliczenia pieniężne wynikające ze zleceń płatniczych klientów, prowadzenie rachunków bankowych. Usługi bankowe.
- obsługa rachunków bankowych;
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych);
- pośrednictwo w operacjach papierami wartościowymi;
- doradztwo finansowe, wynajem sejfów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Bankowe operacje pośredniczące:
Inne tematy w słowniku:

Rodzaje inforacji: (definicja nr 41)

Możemy wyróżnić następujące rodzaje inflacji:
- pełzająca (do 5 %);
- krocząca ( powyżej 5 % do 10%);
- galopująca... (...)

Inflacja: (definicja nr 40)

To:
- wzrost poziomu cen krajowych towarów i usług;
- występowanie nadwyżek popytu do podaży towarów;
- wzrost podaży pieniądza
Formy pieniądza: (definicja nr 39)

Pieniądz możemy podzielić na:
- towarowy
- metalowy (kruszcowy)
- monetarny
- papierowy
- elektroniczny
- plastikowy (...)

Zobacz też:
Główne źródła dochodów banku
Podstawowe koszty banków
Ryzyko utraty płynności banku
Ryzyko kredytowe banku
Ryzyko stopy procentowej bankuRSS - Mapa