Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Augustyn z Hipony


Augustyn z Hipony - Był biskupem, chciał przywrócenia godności pracy ludzkiej, co wiązało się ze znacznym ograniczeniem niewolnictwa. Wczesne chrześcijaństwo bardzo propagowało ideę jałmużny, czyli wspierania przez tych, którzy mieli dużo, tych, którzy mieli mało. Jałmużna była dobrowolna. Augustyn uważał, że najlepiej byłoby, żeby nie było jałmużny, czyli żeby nie było biednych. Jednak wiadomo było, że szybko do tego nie dojdzie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Augustyn z Hipony:

  • Historia myśli ekonomicznej - Rozwój ekonomii od starożytności do współczesności, sylwetki myślicieli, Sokrates, Platon,...
  • Podstawy socjologii - Definicje, zagadnienia, krótkie charakterystyki myślicieli (Platon, Arystoteles, Św. Augustyn, Tomasz...
Inne tematy w słowniku:

Sokrates: (definicja nr 443)

Myśliciel, żył w V w.p.n.e. w Atenach. Należał do grupy filozofów, uczonych, których od czasów Homera nazywano sofistami. Byli to... (...)

Globalizacja: (definicja nr 442)

Jest to historyczny proces wzrastającej integracji gospodarki światowej, sterowanej przez strategiczne działania państw i wielonarodowych korporacji. (...)

Fordyzm: (definicja nr 441)

Polegał na standaryzowanej wytwórczości przestrzennej, sprzężonej z masową konsumpcją, która napędzała dalszą produkcję. Mechanizm ten wspierany był interwencjonizmem państwa, polegający... (...)

Zobacz też:
Tomasz z Akwinu
Okresy merkantylizmu
Ilościowa teoria pieniądza
Liberalizacja rynku
William PettyRSS - Mapa