Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Arystoteles


Arystoteles - Uczeń Platona i jego następca. Żył w IV w.p.n.e. W odróżnieniu od Platona był praktykiem, który dużo podróżował, interesował się praktyczną działalnością. Chciał wprowadzić metody rachunkowe w ekonomii, gdyż uważał, że jest to przydatne.

Arystoteles zajmował się etyką i ekonomią, a Platon głównie etyką. Arystoteles nie popierał tak, jak Platon totalitaryzmu, nie był też liberałem, był człowiekiem środka. Uważał, że najważniejszym dobrem dla człowieka jest jego szczęście, a szczęśliwym człowiekiem może być ten, kto może zaspokoić swoje potrzeby, czyli musi zdobywać dobra materialne, bogacić się, aby być szczęśliwym. Etyka tłumaczy nam jak do szczęścia dojść, a ekonomia ma powiedzieć w jaki praktyczny sposób dojść do tych dóbr materialnych.

Arystoteles starał się stworzyć praktyczną teorię – jak zrobić, żeby pomnażać bogactwa, jednak stwierdził, że nie jest to zajęcie dla niego, gdyż nie jest filozofem. Wprowadził pojęcie ekonomiki do ekonomii. Ekonomika odnosi się do wąskiej dziedziny, jest fragmentem ekonomii. Na bazie ekonomiki Arystoteles pierwszy próbował stworzyć prognozę na przyszłość.

Popierał on całkowicie prywatną własność w odróżnieniu od Platona, który był za komuną (własnością grupową). Arystoteles uważał, że tylko właściciel dba o swoją własność, żadna grupa nie zrobi tego tak dobrze, jak właściciel – własność grupowa wg niego nie jest dobrą własnością. Uznawał podobnie jak Platon istnienie 3 grup społecznych, ale nie odmawiał prawa grupie 1 i 2 posiadania majątku i własnych dochodów. Uważał, że ten pomysł Platona jest utopią. Widział problem w tym, że powstają duże różnice w zamożności pomiędzy ludźmi. Jednak nie potrafił nic na to poradzić, wiedział, że nie służy to całemu społeczeństwu. Twierdził, że praca ludzi z grupy 1 i 2 jest pracą dobrą, a z pewnym lekceważeniem odnosił się do ludzi pracujących fizycznie, czyli do klasy 3.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Arystoteles:
Inne tematy w słowniku:

Fordyzm: (definicja nr 441)

Polegał na standaryzowanej wytwórczości przestrzennej, sprzężonej z masową konsumpcją, która napędzała dalszą produkcję. Mechanizm ten wspierany był interwencjonizmem państwa, polegający... (...)

Teoria lokalizacji przemysłu Alfreda Webera: (definicja nr 440)

Celem teorii Webera było poszukiwanie miejsca lokalizacji zakładu w takim punkcie, w którym możemy zapewnić mniejsze całkowite koszty transportu w... (...)

Teoria lokalizacji Thunenna: (definicja nr 439)

Autor opiera swoją teorię na następujących założeniach.

A) Istnieniu nie zróżnicowanej przestrzeni rolniczej i jednakowo urodzajnej gleby;
B) Istnieje... (...)

Zobacz też:
Epikur
Augustyn z Hipony
Tomasz z Akwinu
Okresy merkantylizmu
Ilościowa teoria pieniądzaRSS - Mapa