Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Asortyment


Asortyment - To celowo dobrany zestaw produktów oferowany na rynek przez dane przedsiębiorstwo.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Asortyment:
Inne tematy w słowniku:

Zarządzanie strategiczne: (definicja nr 348)

Stanowi strumień decyzji i działań prowadzących do rozwoju efektywnych strategii, aby zapewnić osiągnięcie celów korporacji. Proces strategicznego zarządzania jest sposobem... (...)

Geneza i rozwój zarządzania strategicznego: (definicja nr 347)

Wyróżniamy:

1.Otoczenie spokojne-przypadkowe: otoczenie określane jest mianem spokojnego, przypadkowego. (1800-1880). Niższe tempo postępu technicznego. Produkcja   w ... (...)

Program restrukturyzcji: (definicja nr 346)

Jest to odmiana biznes planu, wskazuje niezbędna przedsięwzięcia hrmonogram wdrożenia, efekty jakich należy sięspodiewać. (...)

Zobacz też:
Asortymentacja
Klasyfikacja asortymentów
Linia produktu
Marka
Cechy markiRSS - Mapa