Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza cenowej struktury rynku


Analiza cenowej struktury rynku - Obejmuje:
- ustalenie cen min. i max danego produktu;
- ustalenie rozmiarów sprzedaży dla różnych cen;
- ustalenie poziomów cen oddzielających rynek dolny, średni i górny;
- oszacowanie wielkości i pojemności poszczególnych segmentów.

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Geneza i rozwój zarządzania strategicznego: (definicja nr 347)

Wyróżniamy:

1.Otoczenie spokojne-przypadkowe: otoczenie określane jest mianem spokojnego, przypadkowego. (1800-1880). Niższe tempo postępu technicznego. Produkcja   w ... (...)

Program restrukturyzcji: (definicja nr 346)

Jest to odmiana biznes planu, wskazuje niezbędna przedsięwzięcia hrmonogram wdrożenia, efekty jakich należy sięspodiewać. (...)

Reengineering: (definicja nr 345)

To przeprojektowanie, wyodrębnienie pewnych procesów w przedsiębiorstwie i na nowo projektowanie. (...)

Zobacz też:
Asortyment
Asortymentacja
Klasyfikacja asortymentów
Linia produktu
MarkaRSS - Mapa