Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Alians strategiczny


Alians strategiczny - Forma okresowego porozumienia firm w celu zrealizowania określonego zadania (projektu). Firmy tworzące alians strategiczny nie są powiązane kapitałowo, po zrealizowaniu celu, alians zostaje rozwiązany. Przeciętny czas trwania aliansu 4-5 lat. (15% ponad 10 lat).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Alians strategiczny:
Inne tematy w słowniku:

Restrukturyzacja rozwojowa: (definicja nr 344)

To:

1. Otwieranie nowych biznesów.
2. Odnowa asortymentów produkcji.
3. Nowe kontakty handlowe.
4. Zdobycie nowych rynków zbytu.
5.... (...)

Restrukturyzacja naprawcza: (definicja nr 343)

Może starać się wykorzystać cały potencjał przedsiębiorstwa, występują dwie opcje:

1.Wramach istniejącego potencjału, gdy chcemy wykorzystać cały potencjał. Typowe... (...)

Restrukturyzacja adaptacyjna: (definicja nr 342)

Najpierw pojawiają się zmiany w otoczeniu a potem przedsiębiorstwo wprowadza u siebie zmiany aby dopasować się do otoczenia, im szybciej... (...)

Zobacz też:
Zakres analizy rynku
Cenowa struktura rynku
Analiza cenowej struktury rynku
Asortyment
AsortymentacjaRSS - Mapa