Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Bankowość elektroczniczna


Bankowość elektroczniczna - Od strony czysto praktycznej pod pojęciem bankowości elektronicznej rozumie się funkcjonowanie takich systemów jak:
- rozwiązania informatyczne do obsługi transakcji klientów (office banking i telebanking),
- sieci transmisji informacji finansowej (np. SWIFT, ELIXIR),
- systemy obsługi płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy wykorzystaniuróżnorodnych kart płatniczych emitowanych przez banki (POS),
- systemy obsługujące automaty bankowe (ATM),
- świadczenie usług bankowych przy wykorzystaniu sieci Internet (Internet banking),
- systemy informacyjne działające w trybie on line.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Prekursorzy socjologii jako nauki: (definicja nr 220)

to m.in.:

G.B. Vico (1668-1 744)
W 1726 napisał „Nauka nowa", w której zawarł własną koncepcję rozwoju społecznego opartą... (...)

Platon: (definicja nr 219)

(427-347 p.n.e.), istotne  było dla niego relacja  między jednostką a cała  zbiorowością, całym społeczeństwem. Autor dzieła „Państwo".... (...)

Nicolo Machiavelli: (definicja nr 218)

(1469-1527), autor dzieła „Książę". Uważał, że celem wewnętrznym państwa jest dobrobyt jego obywateli, celem zewnętrznym - ekspansja, a środkiem do... (...)

Zobacz też:
Zadania Rady Bankowości Elektronicznej
Samorząd terytorialny
Gmina
Powiat
WojewództwoRSS - Mapa