Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Arystoteles


Arystoteles - (384-322 p.n.e.). Autor „Polityki". Twierdził, że człowiek jest istotą społeczną (nie żyje sam). Określił trójczłonową  strukturę społeczną (sposób ułożenia poszczególnych jednostek w społeczeństwie):

a. człon rodzinny (jednostka ludzka nie jest samowystarczalna, potrzebuje żyć w rodzinie; rodziny łączą się w gminę, gminy również się łączą - powstaje w ten sposób państwo),
b. człon klasowy (Arystoteles podzielił społeczeństwo na 8 klas: rolnicy, rękodzielnicy, kupcy, wyrobnicy, stan żołnierski, stan kapłański, ludzie zamożni, urzędnicy i dostojnicy państwowi),
c. zamożność (bogaci i biedni). „Wyróżnił też trzy grupy społeczne:

- obywatele urodzeni w odpowiednich rodzinach, którzy nabywali prawa i przywileje,
- niewolnicy,
- metojkowie (ludzie napływowi, emigranci)

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Arystoteles:
Inne tematy w słowniku:

Proces podejmowania decyzji: (definicja nr 211)

Rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór „najlepszej” z nich i wprowadzenie jej
w życie. (...)

Funkcje celów: (definicja nr 210)

Cele w działalności organizacji spełniają 4 funkcje:

1. stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracujących
w... (...)

Rodzaje celów: (definicja nr 209)

Organizacje ustalają wiele różnych rodzajów celów. Różnią się one szczeblem, dziedziną i ramami czasowymi. Szczebel – cele są ustalone na... (...)

Zobacz też:
Nicolo Machiavelli
Platon
Prekursorzy socjologii jako nauki
Kierunki socjologiczne
SpołeczeństwoRSS - Mapa