Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Bariery skutecznej komunikacji


Bariery skutecznej komunikacji - To:

1) Cechy nadawcy:
- sprzeczne lub nie spójne sygnały
- niewiarygodność w przedmiocie wiadomości
- niechęć do komunikowania się

2) Cechy odbiorcy:
- brak nawyku słuchania
- uprzedzenia w przedmiocie wiadomości

3) Dynamika interpersonalna między nadawcą i odbiorcą
- semantyka
- różnice statutu lub wady
- różnice percepcji (ludzie postrzegają sytuację odmiennie)

4) Czynniki po stronie otoczenia
- szumy
- przeciążenia
- przeładowanie informacji

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Warunki podejmowania decyzji: (definicja nr 2019)

To:

Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna  z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru... (...)

Proces decyzyjny: (definicja nr 2018)

To:

• rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej
• zidentyfikowanie alternatywnych możliwości działania
• wybór najlepszej możliwości i jej... (...)

Biznes plan i jego typowa struktra: (definicja nr 2017)

Biznes plan to:
• dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu
• przewodnik dla jego działań strategicznych i... (...)

Zobacz też:
Motywowanie i motywacja
Motywacja negatywna
Motywacja pozytywna
Opór wobec zmian
Sytuacje konfliktoweRSS - Mapa