Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Źródła władzy menedżerów


Źródła władzy menedżerów - To:

1. Władza wymuszania
a)  władza karania - umiejętności korzystania z takich narzędzi  i instrumentów w jakie wyposażone jest każde stanowisko menadżerskie .
b)  władza rzeczywista - kierownik umie korzystać z takich narzędzi wymuszania jakimi są kary .
2. Umiejętność nagradzania- umiejętność wiązania wysokości nagrody ze spełnieniem określonych wymagań .Umiejętność wiązania wysiłku z nagrodą .
3. Władza odniesienia = charyzmatyczna- osobowość narzuca swój styl pracy grupie podwładnych.
4. Władza formalna -wynikająca z mocy prawa ;  źródło tradycyjne
5. Doświadczenie i profesjonalizm

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Hierarchia i podział władzy: (definicja nr 2006)

Cechy:

• uprawnienia i odpowiedzialność
• stopień autonomii (samodzielności i inicjatywa)
• rozpiętość kierowania (liczba podwładnych podporządkowanych jednemu... (...)

Etapy procesu organizowania: (definicja nr 2005)

To:

1. ustanowienie całej pracy
2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania
3. łączenie pracy w... (...)

Centralizacja i decentralizacja: (definicja nr 2004)

Centralizacja to ograniczanie ról podwładnych w procesach decyzyjnych.

Decentralizacja to zwiększenie ich roli.

Decentralizacja pionowa - przekazywanie oficjalnych... (...)

Zobacz też:
Funkcje planowania
Misja przedsiębiorstwa
Wizja przedsiębiorstwa
Elementy strategii
Biznes plan i jego typowa struktraRSS - Mapa