Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Bank Centralny


Bank Centralny - To wyjściowa instytucja w systemie finansowym, rola jego jest specyficzna. Obszary działania banku są inne niż banków komercyjnych i innych instytucji  - jest to instytucja nadrzędna, sprawująca kontrolę, nadzór, organizująca i zarządzająca wszystkimi instytucjami systemu finansowego.

W różnych krajach Bank Centralny występuje pod różną  nazwą, np. Narodowy Bank Polski, Bank Anglii, Rezerwa Federalna (USA).

Istota banku centralnego ujawnia swoje miejsce i rolę w systemie finansowym jako bank banków i bank państwa.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Bank Centralny:
Inne tematy w słowniku:

Tożsamość monetarna: (definicja nr 1867)

Może być definiowana jako wyraziście zorientowany, i funkcjonujący jako kategoria świadomości społecznej, kierunek polityki pieniężnej jednego lub więcej państw, który... (...)

Transport intermodalny: (definicja nr 1866)

Przewóz ładunków przynajmniej dwoma różnymi gałęziami transportu, jeden dokument przewozowy na całą trasę, jedna stawka przewozowa; istota tkwi jednak w... (...)

System transportowy: (definicja nr 1865)

Wiąże się z funkcjonowaniem transportu; jest rozpatrywany z punktu widzenia funkcjonujących w nim gałęzi transportu i jest to podejście gałęziowe;... (...)

Zobacz też:
Cechy banku centralnego
Stopa rezerwy obowiązkowej
Mechanizm działania stopy rezerwy obowiązkowej
Stopa dyskontowa
Dług państwaRSS - Mapa