Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Błędy w pozycjonowaniu marki


Błędy w pozycjonowaniu marki - To m.in.:

• Zbyt słabe pozycjonowanie (klienci mają niejasne wyobrażenie o marce i nie dostrzegają w niej niczego szczególnego)
• Nadmierne pozycjonowanie (klienci mają zbyt wąskie wyobrażenie o marce)
• Pozycjonowanie mylące (klienci mają mylny obraz marki w wyniku przekazywania zbyt wielu informacji lub zbyt częstych zmian  wprowadzanych w procesie pozycjonowania marki)
• Pozycjonowanie wątpliwe (w świetle rzeczywistych cech produktu, jego ceny lub informacji na temat  producenta, klientom trudno jest w stwierdzenia dotyczące marki)

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Błędy w pozycjonowaniu marki:

  • Metoda ABC - Skład pracy: ewolucja historyczna metod zarządzania, zarządzanie produkcją, elementy systemu...
  • Selekcja pracowników - Skład pracy: definicja i etapy procesu selekcji kandydatów, zapoznanie się...
  • Analiza koniunktury i badanie rynku - Skład opracowania: definicja badań marketingowych, podział na dane pierwotne (field...
  • Marketing i jego elementy - Opracowanie z teorii marketingu. Porusza zagadnienia: istota koncepcji marketingowej, ewolucja...
Inne tematy w słowniku:

Promocja uzupełniająca: (definicja nr 1823)

To wszelkie czynności marketingowe inne niż sprzedaż osobista, reklama, public relations, które stymulują zakupy konsumentów i efektywność pośredników.
(...)

Koncepcja kanałów rynku: (definicja nr 1822)

Obejmuje strukturę i kształt kanałów rynku - wewnętrzne związki zachodzące między szczeblami i ogniwami tworzącymi system kanałów rynku oraz mechanizm... (...)

Kanały dystrybucji (rynku): (definicja nr 1821)

Określić można jako funkcjonalne, organizacyjne, ekonomiczne i instytucjonalne rozwiązanie i sposób kierowania ruchem produktów od wytwórców do ostatecznych nabywców oraz... (...)

Zobacz też:
McCarthy - 4P sprzedawcy
Robert Lauterborn - 4C klienta
Czym jest marka
Cena w marketingu mix
Zbieranie śmietankiRSS - Mapa