Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


12 zasad wydajności Emersona


12 zasad wydajności Emersona - To:

1. Cel jasno określony – człowiek lepiej pracuje, jeżeli prostym językiem jest mu przekazany cel
2. Zdrowy rozsądek – jeżeli cel wydaje nam się nieosiągalny to trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem
3. Rada kompetentna – musi być zespół ludzi, który dostarcza informacji firmie z różnych dziedzin
4. Dyscyplina – jest tym czym uczynią ją szefowie (np. jeżeli szef przez kilka godzin dziennie siedzi na Internecie, to nie może wymagać od podwładnych, żeby nie korzystali z Internetu)
5. Nieustanne, natychmiastowe sprawozdania
6. Porządek przebiegu działania – ma być taki jak na kolei, gdzie o określonym czasie i w określonym miejscu ma przejeżdżać odpowiedni pociąg
7. Warunki przystosowania – żeby wykonać cel, to muszą być odpowiednie warunki, a jeżeli ich nie ma to należy zmienić cel
8. Sprawiedliwe i uczciwe postępowanie z pracownikami – postępuj z ludźmi tak, jak chcesz, żeby z tobą postępowano
9. Instrukcja dla pracy normalnej – każdy powinien mieć dokładnie określone obowiązki i uprawnienia
10. Instrukcja obsługi maszyn
11. Wzorce i normy – jeżeli chcemy ustalić normy pracy to musi to robić grupa ludzi (inżynier, psycholog, fizjolog)
12. Nagroda za wydajność – należy wprowadzić premie

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat 12 zasad wydajności Emersona:
Inne tematy w słowniku:

Plan: (definicja nr 1675)

To określanie celów działalności firmy, odpowiedź na prognozowanie.

Decydowanie to proces wyboru jednej możliwości spośród kilku na podstawie kryteriów,... (...)

Planowanie na poziomie strategicznym: (definicja nr 1674)

To:
• stawiamy cele, które dotyczą szeroko rozumianego rozwoju firmy
• dane wejściowe: słabe i silne strony firmy, raporty, prognozy.
Co to jest misja firmy: (definicja nr 1673)

To przedmiot działalności firmy, sens jej istnienia. Określenie przedmiotu jej działalności i rynków, na jakich będzie działać. Powinna być w... (...)

Zobacz też:
Historia heurystyki
Burza mózgów - Brainstorming
Metoda 635 - Brainwriting
Technika delficka
Synektyka gordonaRSS - Mapa