Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza ABC - algorytm


Analiza ABC - algorytm - Algorytm podziału pozycji asortymentowych wg metody ABC:

- Obliczyć roczną wartość rozchodu (zużycia, sprzedaży) każdej pozycji zapasów
- Posortować wartości rozchodów od największej do najmniejszej.
- Zsumować wartości rozchodów wszystkich pozycji
- Obliczyć udział każdej pozycji w wartości ogółem
- Obliczyć skumulowane udziały procentowe
- Podjąć decyzję o podziale asortymentów na klasy ABC

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza ABC - algorytm:
Inne tematy w słowniku:

Zobacz też:RSS - Mapa