Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Łańcuch logistyczny


Łańcuch logistyczny - Jest to technologiczne połączenie procesów przewozowych (przewozowych z magazynowymi) oraz organizacyjne skoordynowanie wszystkich ogniw zewnętrznych i wewnętrznych obrotu towarowego.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Łańcuch logistyczny:
Inne tematy w słowniku:

Optymalna partia zakupu: (definicja nr 1599)

W polityce zakupów (sterowaniu zapasami) podstawowym zagadnieniem jest ustalenie optymalnej partii zakupu. Chodzi o to, aby zapewniała ona minimalizację łącznych... (...)

Operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach: (definicja nr 1598)

To:

- normy zapasów (materiałów, produkcji nie zakończonej i wyrobów gotowych),
- limitowanie zakupów materiałów,
- kontrola zamówień z... (...)

Powody utrzymywania zapasów: (definicja nr 1597)

To:

• Wyrównywanie różnic w intensywnościach strumieni dopływu (zakupów) i odpływu (zużycia, sprzedaży).
• Neutralizowanie wahań losowych cechujących strumienie... (...)

Zobacz też:
Pojęcie systemu logistycznego
Analiza ABC - algorytm
Kryteria oceny obsługi klientów
Fazy marketingu sprzedaży
Fazy marketingu zakupówRSS - Mapa