Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Agregat pieniężny M0


Agregat pieniężny M0 - Obejmuje:
- pieniądz gotówkowy w obiegu
- karty bankowe (pieniądz w kasach bankowych)
- salda na rachunkach bieżących w bankach
- rezerwy obowiązkowe

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Agregat pieniężny M0:

  • Polityka monetarna - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty polityki pieniężnej (stopa procentowa...
Inne tematy w słowniku:

Eksport netto: (definicja nr 153)

Jest różnicą między eksportem a importem. (...)

Wydatki rządowe: (definicja nr 152)

Obejmują zakup dóbr i usług dokonywany poprzez instytucje państwowe każdego szczebla. Dotyczy to jednak wydatków o charakterze nietransferowym. Inaczej mówiąc... (...)

Metody liczenia produktu narodowego brutto: (definicja nr 151)

PNB może być liczony trzema sposobami:
• metodą wydatkową,
• metodą produktową,
• metodą dochodową.
W ramach pierwszej metody... (...)

Zobacz też:
Polityka pieniężna
Budżet państwa
Funkcje budżetu państwa
Polityka fiskalna
Rodzaje bezrobociaRSS - Mapa