Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Środki produkcji


Środki produkcji - To przedmiot pracy (wszystko to na co  skierowane są czynności człowieka podczas pracy) oraz środki  pracy czyli narzędzia i materialne warunki wytwarzania, to również kapitał czyli wartość, która służy jej pomnażaniu.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Paradoks owczego pędu: (definicja nr 1569)

Oznacza, że popyt na  dobra wzrasta dlatego, że inni konsumują to dobro, oznacz potrzebę utożsamiania się z innymi konsumentami... (...)

Istota społecznego podziału pracy: (definicja nr 1568)

Polega ona na tym, że w społeczeństwie wyodrębniają się pewne grupy ludzi trudniące się określoną produkcją. Podział pracy pozwala każdej... (...)

Strategie obsługi ryzyka: (definicja nr 1567)

To:

1. Akceptacja. W wielu sytuacjach warto po prostu zaakceptować ryzyko o niewielkiej randze. Jeśli takie ryzyko nastąpi, co... (...)

Zobacz też:
Krzywa popytu na pracę
Metody analizy marketingowej
Przekroje analizy SWOT
Mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
Możliwości i zagrożenia przedsiębiorstwaRSS - Mapa