Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Środki pracy


Środki pracy - To narzędzia, czyli wszystko to co pośredniczy między człowiekiem a przedmiotem pracy podczas wykonywania pracy oraz materialne warunki wytwarzania czyli wszystko to, co nie uczestnictwo bezpośrednio w produkcji, ale jest konieczne, by ta produkcja mogła się odbywać (hale fabryczne, drogi dojazdowe, oświetlenie).

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Strategie obsługi ryzyka: (definicja nr 1567)

To:

1. Akceptacja. W wielu sytuacjach warto po prostu zaakceptować ryzyko o niewielkiej randze. Jeśli takie ryzyko nastąpi, co... (...)

Objawy ryzyka: (definicja nr 1566)

To zespół wydarzeń lub faktów potwierdzających (niekoniecznie bezpośrednio) rzeczywiste zaistnienie danego ryzyka. Dobrze jest wskazać takie objawy, które pozwolą sygnalizować... (...)

Podział ryzyk ze względu na rodzaj przesłanek: (definicja nr 1565)

Można wyróżnić:

• ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb, czyli dotyczące zjawisk... (...)

Zobacz też:
Krzywa jednakowego produktu
Środki produkcji
Krzywa popytu na pracę
Metody analizy marketingowej
Przekroje analizy SWOTRSS - Mapa