Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Agregat pieniężny M2


Agregat pieniężny M2 - Obejmuje poza 3 elementami z M1 dodatkowo:
- depozyty oszczędnościowe ( ze względu na termin)
- małe rachunki terminowe
- jednodniowe umowy odkupu polegające na tym, że Bank Centralny sprzedaje papiery wartościowe i zobowiązuje się do odkupienia ich dnia następnego po określonej cenie
udziały w spółkach lokacyjnych na rynku pieniężnym (są to depozyty, które przynoszą procent i pozwalają wystawić czeki na nie mniejsze niż ustalone minimum)
- krótkoterminowe depozyty w walutach obcych

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Agregat pieniężny M2:

  • Polityka monetarna - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty polityki pieniężnej (stopa procentowa...
Inne tematy w słowniku:

Metody liczenia produktu narodowego brutto: (definicja nr 151)

PNB może być liczony trzema sposobami:
• metodą wydatkową,
• metodą produktową,
• metodą dochodową.
W ramach pierwszej metody... (...)

PNB (Produkt Narodowy Brutto): (definicja nr 150)

Jest miarą bieżącej pieniężnej wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danej gospodarce w danym czasie. Jest to miernik... (...)

Makroekonomia: (definicja nr 149)

Zajmuje się gospodarką jako całością i badaniem zjawisk jakie dotyczą całej gospodarki. Nazwa makroekonomia pojawiła się około 1929r. Wprowadził ją... (...)

Zobacz też:
Agregat pieniężny M3
Agregat pieniężny M0
Polityka pieniężna
Budżet państwa
Funkcje budżetu państwaRSS - Mapa