Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Agregat pieniężny M1


Agregat pieniężny M1 - Obejmuje 3 elementy:
1. gotówkę występującą w gospodarce
2. depozyty na podstawie których można wystawić czeki
3. czeki podróżne
Są to bardziej płynne formy, łatwo je zamienić na inne.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Agregat pieniężny M1:

  • Polityka monetarna - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty polityki pieniężnej (stopa procentowa...
Inne tematy w słowniku:

PNB (Produkt Narodowy Brutto): (definicja nr 150)

Jest miarą bieżącej pieniężnej wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danej gospodarce w danym czasie. Jest to miernik... (...)

Makroekonomia: (definicja nr 149)

Zajmuje się gospodarką jako całością i badaniem zjawisk jakie dotyczą całej gospodarki. Nazwa makroekonomia pojawiła się około 1929r. Wprowadził ją... (...)

Historia polskiego rynku kapitałowego: (definicja nr 148)

Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku. Sesje odbywały się w godzinach 12.00-13.00.... (...)

Zobacz też:
Agregat pieniężny M2
Agregat pieniężny M3
Agregat pieniężny M0
Polityka pieniężna
Budżet państwaRSS - Mapa