Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Abandon


Abandon - Jest instrumentem przyspieszającym likwidację szkody; na pisemny wniosek ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca pełną kwotę ubezpieczenia i przejmuje prawa do przedmiotu ubezpieczenia, w szczególności, gdy statek zaginął bez wieści, uległ wypadkowi i nie nadaje się do remontu.

Warunkiem zastosowania Abandonu jest zaistnienie straty całkowitej konstrukcyjnej.

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Funkcje reasekuracji: (definicja nr 1452)

To:

- Stabilizuje wyniki finansowe ubezpieczyciela, ponieważ pozwala wyrównywanie gwałtownych wahań w sytuacji ubezpieczyciela, gdy wystąpi ryzyko katastrofalne.
-... (...)

Formy reasekuracji: (definicja nr 1451)

To:

1. reasekuracja fakultatywna- umowa negocjacyjna

2. reasekuracja umowna (obligatoryjna)
a) kwotowa - ubezpieczyciel odstępuje reasekurantowi stały, uzgodniony... (...)

Formy rozpraszania ryzyka: (definicja nr 1450)

To:

1. samoubezpieczenie - gromadzenie własnych środków finansowych na pokrycie strat

2. ubezpieczenia proste - tzw. Pierwotny podział... (...)

Zobacz też:
Franszyza
Rodzaje fanszyzy
Powody wprowadzenia franszyzy
Ubezpieczenia kontraktowe eksportu
Ubezpieczenia finansoweRSS - Mapa