Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Agenci


Agenci - Strona podażowa, stała umowa agencyjna, reprezentuje interesy strony podażowej, czyli ubezpieczycieli. Reprezentanci ubezpieczycieli działają  w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (likwidują szkodę), oferują ochronę ubezpieczeń.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Prawidłowości ekonomiczne: (definicja nr 1441)

Są to konieczne związki i zależności występujące między istotnymi elementami procesu gospodarowania, powtarzające się regularnie i w określony sposób. Prawidłości... (...)

Elastyczność proporcjonalna: (definicja nr 1440)

Jej wielkość równa się jedności Es=1 Edp=1, zmiana ceny o 1% wywołuje zmianę podaży (popytu) także o 1%.
(...)

Krzyżowa elastyczność popytu: (definicja nr 1439)

tzw. substytucyjna, zwana także mieszaną lub krzywą elastycznościową.

Wyraża ona względną zmianę popytu na dobro y na skutek względnej... (...)

Zobacz też:
Ubezpieczyciel
Ubezpieczający
Formy rozpraszania ryzyka
Formy reasekuracji
Funkcje reasekuracjiRSS - Mapa