Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza kosztów całkowitych i krańcowych


Analiza kosztów całkowitych i krańcowych - Koszty całkowite jest to suma kosztów poniesiony na wszystkie czynniki wytwórcze wykorzystane do produkcji. Jest to pieniężny wyraz nakładów.

Całkowite koszty stałe - są niezależne od wielkości produkcji. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcyjne.

Całkowite koszty zmienne - zależy od wielkości i wraz z nią się zmieniają. Koszty te na zakup zmiennych  czynników produkcji.

Koszt krańcowy - jest to przyrost kosztów całkowitych spowodowanych wzrostem konsumpcji o jednostkę.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza kosztów całkowitych i krańcowych:
Inne tematy w słowniku:

Koszty całkowite: (definicja nr 1401)

Stanowią sumę wyrażonych w pieniądzu zużytych nakładów w procesie produkcji poniesionych w związku z realizacją celu gospodarczego przedsiębiorstwa. Koszty stałe... (...)

Cenowa mieszana elastyczność popytu: (definicja nr 1400)

Opisuje zależność między zmianami ceny jednego dobra a zmianą wielkości popytu na inne dobra Równa jest stosunkowi względnej zmiany wielkości... (...)

Paradoksy w ekonomii: (definicja nr 1399)

Giffena: niskie zbiory wywołały wzrost cen chleba, co jednak nie spowodowało spadku jego konsumpcji, lecz wręcz przeciwnie. Tłumaczy się to... (...)

Zobacz też:
Zasada optymalizacji decyzji w mikroekonomii
Alokacja zasobów
Optimum w sensie Patero
Racjonalność
Gospodarka nierynkowaRSS - Mapa