Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Bariery działań planistycznych


Bariery działań planistycznych - To m.in.:

- niezdolność do pogłębionej działalności planistycznej, wynikającej z wyczerpania koncepcji lub/i braku treningu;
- nieodpowiedni proces tworzenia planu, polegający np. na limitowaniu czasu dla wdrażania idei planistycznych;
- niewłaściwa informacja, a więc przestarzałe dane lub ubogie informacje, albo nieodpowiednio przygotowane;
- koncentrowanie się na dniu dzisiejszym kosztem przyszłości, a więc brak analizy rozwoju zjawisk w dłuższych okresach;
- koncentrowanie się na zmiennych, które można kontrolować a pomijanie zmiennych, które również wpływają na kształtowanie zjawiska, ale leżą poza zasięgiem planisty albo zespołu planistycznego.

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Oddziaływanie komunikatu reklamowego a DIPADA: (definicja nr 1377)

Oddziaływanie komunikatu reklamowego wiąże się z realizacją podstawowych faz , tzw. Model DIPADA
- DEFINITION - określenie potrzeb nabywców
-... (...)

Przedmiot i zakres analizy finansowej: (definicja nr 1376)

Pomocnym narzędziem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz kształtowania perspektywicznego jego rozwoju, staje się analiza działalności sporządzana dla potrzeb własnych jak również... (...)

Metoda SPACE: (definicja nr 1375)

Charakteryzuje:

1. Uwzględniane są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

2. Podstawowymi kryteriami wyboru są:
- siła finansowa przedsiębiorstwa;
-... (...)

Zobacz też:
Organizacja Non profit
Źródła potrzeb
Cechy potrzeb
Czym jest rzadkość
Zasada rosnących korzyści marginalnychRSS - Mapa