Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego


Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego - Metoda ta generalnie polega na korekcie wybranych parametrów rachunku efektywności inwestycji oraz stosowaniu tzw. narzutów procentowych.

Wstępem do zastosowania tych metod jest ustalenie, które z parametrów rachunku są pewne lub względnie pewne, a które są  obciążone  ryzykiem i w stosunkowo wysokim stopniu determinują opłacalność projektu inwestycyjnego.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego:
Inne tematy w słowniku:

Zachowania inwestorów w stosunku do ryzyka: (definicja nr 1357)

Te zachowania to:

- preferowanie ryzyka oraz jego skutków
- neutralne zachowanie  wobec ryzyka
- niechęć do ryzyka... (...)

Warunki podejmowania decyzji inwestycyjnych: (definicja nr 1356)

Te warunki to:

- warunki pewności dotyczące realizacji samego projektu inwestycyjnego, oraz powodzenia globalnej strategii  przedsiębiorstwa na rynku;... (...)

Niepewność i ryzyko: (definicja nr 1355)

Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje obciążone są mniejszym lub większym... (...)

Zobacz też:
Metody probabilistyczno-statystyczne
Formuła miksyminu (maximinu)
Formuła minimaksu
Próg ilościowy w ujęciu ilościowym
Próg ilościowy w ujęciu wartościowymRSS - Mapa