Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Źródła ryzyka w inwestowaniu


Źródła ryzyka w inwestowaniu - To:

- czynniki makrogospodarcze związane z analizą ogólnogospodarczą kraju i stosunków międzynarodowych
- czynniki mezogospodarcze   związane z analizą sektorową
- czynniki  mikrogospodarcze związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa w której prowadzona jest działalność operacyjno-finansowa

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Koncepcja 7W: (definicja nr 1352)

7 W działań logistycznych:

- właściwy produkt
- właściwa ilość
- właściwa jakość
- właściwy czas
- właściwe miejsce
Różnice między planowaniem strategicznym a operacyjnym: (definicja nr 1351)

Wyróżniamy np.:

1. Zakres działań: działania długo i krótko okresowe
2. Poziom ogólności - planowanie operacyjne jest bardziej szczegółowe,... (...)

Koncepcje 4P 4C 7P: (definicja nr 1350)

Podstawowe koncepcje:

4P (marketing MIX):
- Produkt,
- Cena,
- Dystrybucja,
- Promocja.

4C (nowoczesna... (...)

Zobacz też:
Ryzyko przedsiębiorstwa i jego właściciela
Ryzyko projektu inwestycyjnego
Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych
Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych
Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnegoRSS - Mapa