Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym


Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym - Wady bezpośredniej działalności:

1. Konieczność stworzenia własnej organizacji eksportowo-importowej;
2. Konieczność zaangażowania w przedsiębiorstwie większego kapitału i korzystania z kredytów;
3. Wzrost kosztów działalności handlowej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym:
Inne tematy w słowniku:

Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen: (definicja nr 1286)

Przedsiębiorstwo może stosować strategię cen wysokich i przed spodziewanym wejściem na rynek konkurentów ceny obniżać – w ramach tzw. proaktywnych... (...)

Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen: (definicja nr 1285)

W miarę pojawiania się konkurentów, nabywcy mogą reagować rezygnacją z zakupów zmianą produktów.

W dłuższym okresie ulegają zmianom koszty... (...)

Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych: (definicja nr 1284)

Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo... (...)

Zobacz też:
Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia Philip Kotler
Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa
Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiem
Wybór pośrednika
Znaczenie pozytywnej opinii o przedsiębiorstwieRSS - Mapa