Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych


Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych - Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się konkurentów.

Przedsiębiorstwo może także rezygnować z zysków krótko okresowych i stosować strategię cen niskich, by ceny podnieść później – po utrudnieniu wejścia na rynek konkurentom oraz osiągnięciu założonego udziału na rynku. Może też stosować strategię cen wysokich i przed spodziewanym wejściem na rynek konkurentów ceny obniżać – w ramach tzw. proaktywnych obniżek cenowych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych:
Inne tematy w słowniku:

Jakie czynniki należy uwzględnić dokonując wyboru rynku zagranicznego: (definicja nr 1278)

O wyborze rynku decydują silne i słabe strony potencjału przedsiębiorstwa, a także szanse oraz ryzyko wynikające z alternatywnych rynków zagranicznych.
Międzynarodowe badania marketingowe: (definicja nr 1277)

Międzynarodowe badanie rynku służy w pierwszym rzędzie poznaniu wzorca, tzn. nie chodzi tylko o osiągnięcie pojedynczych wiadomości w sferze gospodarczej,... (...)

Grupy działań cyklu marketingowego: (definicja nr 1276)

Na marketing składają się grupy działań, które w terminologii fachowej zwane są cyklem marketingowym:

- analiza otoczenia przedsiębiorstwa;
-... (...)

Zobacz też:
Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen
Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen
Co to jest dumping
Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego
Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucjiRSS - Mapa