Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


14 zasad zarządzania Fayola


14 zasad zarządzania Fayola - Fayol określił także 14 zasad zarządzania:
1. podział pracy,
2. autorytet,
3. dyscyplina,
4. jedność rozkazodawstwa,
5. jedność kierownictwa,
6. podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu,
7. wynagrodzenie,
8. centralizacja,
9. ład,
10. hierarchizacja,
11. sprawiedliwość,
12. stabilność personelu,
13. inicjatywa,
14. esprit de corps (harmonia).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat 14 zasad zarządzania Fayola:
Inne tematy w słowniku:

Ilościowe podejście do zarządzania: (definicja nr 1236)

Koncentruje się na podejmowaniu decyzji efektywności ekonomicznej, modelach matematycznych oraz wykorzystaniu komputerów.

Podejście to ma 2 gałęzie: ilościową... (...)

Behawioralne podejście do zarządzania: (definicja nr 1235)

Rozwijane było przez wielu autorów i przedstawicieli różnych kierunków teoretycznych. Jednym z tych kierunków była psychologia przemysłowa, stosująca pojęcia psychologii... (...)

Klasyczne podejście do zarządzania: (definicja nr 1234)

Podejście klasyczne – składa się  z dwóch wyodrębnionych gałęzi: naukowego
i administracyjnego zarządzania.

Osiągnięcia szkoły klasycznej –... (...)

Zobacz też:
Weber i biurokratyczny model organizacji
Organizacja i jej zasoby
Funkcje procesu zarządzania
Rodzaje menadżerów
Role menedżerskieRSS - Mapa